Su Arıtma Nedir ?

Su Arıtma Nedir?

 

Su Arıtma Nedir ?  

İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında (atık su) sakınca bulunan suların, kirletici    parametrelerinden arındırılmasına "Su Arıtma" denir.  

Arıtılmış Su Sağlıklı mıdır?  

Doğru tasarlanmış arıtma sistemlerinden geçirilmiş olan sular elbette sağlıklıdır. Ancak, dikkat edilmeden hatalı seçilmiş olan arıtma cihazlarından temin edilen sular zararlı olabilir ve hatta hastalık      yapabilir.  

Su Nasıl Kirlenir?

Dünyamızın ve doğamızın yaşlanmasından, nüfus artışından ve bilinçsiz sanayileşmeden kaynaklanan kirlilik, suyumuzu da etkilemektedir. Örneğin; kömür yakılması ile kükürt dioksit gazı oluşur. Yağmur        yağdığında su ile birleşip,sülfürik asit olarak geri döner.Petrol ve doğal gaz yakıldığında ise nitrojen oksit oluşur.Yağmur damlaları ile birleşip nitrik asit olarak bize ulaşır.Yağmur yağdığında hava temizlenir.Fakat su kirlenir,kirlenmiş yağmur sularını doğa toprak katmanları ile temizler. Ancak toprakta kirlenir. Kirliliğe doymuş doğa parçası suyu artık temizleyemez.Yeryüzündeki bütün suların (Denizler dahil dünya kütlesinin 2.7’si kadar) gökyüzüne sürekli devir daim ettiği düşünüldüğünde bu kirlenme döngüsünün ne kadar hızlı ve yoğun olduğu bir gerçektir. Üstelik sanayi ve insan atıklarının,doğayı ve suyu,dolayısıyla insanı olumsuz yönden nasıl etkilediğini siz düşünün. Çok çamaşır deterjanı tüketen bir ev hanımı bile doğanın kirliliği için maddi - manevi katkıda bulunmaktadır.

Kirliliği bilen yerel yönetimler suyu kaynağında arıtmaktadırlar. Toplumu bulaşıcı hastalıklardan korumak için kireçleyip, klorlayarak kilometrelerce uzunlukta borular ile musluğumuzdan akıtmaktadırlar. Burada kireç, klor gibi maddelerin bireylere vereceği zararı ve kilometrelerce uzanan borulardaki sızıntı ve karışımları arıtamamaktadırlar. Bizler doğal olarak, sadece ilk açıldığı dönem          yapılan analiz raporunu şişe üzerine yazmış, ne sıklıkta kontrol edildiği bilinmeyen PVC esaslı, sağlık ve gıda nizamnamesine tamamen aykırı pet şişelerde ambalajlanmış ve ambalajları ile doğayı daha çok kirletmeye mecbur edildiğimiz, sadece içmek için kullandığımız pahalı suyu seçmek zorunda bırakılıyoruz. Su kirliliği bütün dünya ülkelerinin ortak sorunudur. Tüm ülkelerin yerel yönetimleri suyu musluklarından arıtılmış olarak akıtamamaktadır. Bu sebeple gelişmiş ülkelerdeki bireyler kendi sularını kendileri arıtma yoluna gitmektedirler. 

 su artıma nedir? su arıtma sağlıklı mıdır? arıtılmış su sağlıklı mıdır? su nasıl kirlenir?

 su artıma nedir? su arıtma sağlıklı mıdır? arıtılmış su sağlıklı mıdır? su nasıl kirlenir? 

Suyun önemini okumak ister misiniz?