Site İçeriği

image7

Musluk Suyu Arıtma

Musluk suyu arıtımı için su beş filtreden geçer ve içindeki zararlı maddelerden

arıtılmış bir şekilde içme suyuna dönüştürülür. Suyla temasa geçen ilk filtre beş

mikron gözeneğe sahip olmaktadır.Çamur, pas vs. tortuları tutarak suyu berrak hale

getirir. İkinci aşama da ise karbon filtre, başta klor olmak üzere kötü koku ve tat

veren tüm kimyasal maddeleri arıtır ikinci aşama sonlanır. Üçüncü aşama da supun

filtre suyu son kez süzerek ters ozmos sisteminin en önemli parçası olan membran

filtreye suyu ayrıştırma işlemi için gönderir. Dördüncü aşama da filtreye gelen

basınçlı su, gözenekleri milimetrenin milyonda birinden çok daha küçük olan

membrandan geçerek en düşük molekül düzeyinde filtre edilir. Bu işlem sırasında

suda bulunabilecek zararlı karışımların ve mikropların tamamı dışarı atılmış olur. Son

aşamada, membran filtreden ayrıştırılarak saf haline gelen su tatlandırılarak, sizin

kontrolünüzde en ekonomik ve en sağlıklı şekilde içme suyuna dönüşür.