Site İçeriği

Kirli Su Nedir?

Dünya üzerinde artan hava sıcaklıkları ve iklim değişikliklerinin getirdiği zararlar arasında su sıkıntısı son dönemlerde artmaktadır ayrıca bu küresel boyuta ulaşmıştır. Bu sıkıntının akabinde başka sıkıntılarda meydana gelmeye başlamıştır bunlardan biri küresel su kirliliğidir. Su kirliliği son dönemlerde korkutucu boyutlara ulaşmıştır.

   Dünyamızda 8 milyara yakın insan yaşamaktadır. 2050 yılına kadar bu rakamın 10 milyonu geçmesi beklenmektedir. Nüfus artışı sebebiyle kaynaklara duyulan ihtiyaçta artmaktadır. Özellikle suya olan ihtiyaç. Ve bu sebeple kirli su artış göstermektedir. Tüm kıtalarda kirli su artış göstermeye başlamıştır. Bu sorunun ne kadar ciddi olduğunu birkaç örnekle açıklayalım. 

- Dünya çapında 6 milyar insan yeterli atık su kanalizasyon hizmetlerine sahip değildir.

- Yaklaşık dünya nüfusunun % 20 si tuvalet ihtiyaçlarını dışarda gidermektedir ve buda kirli su oranının artışına sebep olmaktadır.

- Temiz suyun eksikliği ve kirli suyun artışı kolera, sıtma gibi hastalıklara yol açmaktadır.

- Dünya çapındaki ölümlerin %3 ü kirli su sebebiyle ve temiz suya ulaşımın zorluğu sebebiyle yaşamını yitiriyor.

- 2025 yılında yaklaşık 4 milyar insan kirli su sebebiyle su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya.

  Afrika da bu yaşanan problemler çok daha fazla durumda kirli su sebebiyle Afrika da ki nehirlerin yaklaşık %15 i etkilenmektedir. Bu durum gelecek için çok risk oluşturmaktadır.

  Su kirliliği ile mücadelede neler yapmalıyız

 Su altyapısına olan yatırımı arttırmalıyız. Temiz suya olan ihtiyacı olabildiğince bu yatırımlarla en aza indirgememiz gerekiyor. Kirli su sorununun en büyük sebeplerinden biri kamusal alanda atılan atıkların temiz suyu kirletmesidir. İşletmelerin çevre ile temasları konusunda daha sorumlu ve bilinçli bir yaklaşım benimsemeleri gerekmektedir

image2