ENDÜSTRİYEL SU ARITMA

Endüstriyel su arıtma nedir?

Organize sanayi bölgelerinde bulunan çeşitli fabrikaların, sanayi tesislerinin üretim süreçleri gereği sonucunda oluşan atık suların gelişigüzel doğaya salınmak yerine geri kazanılmasını amaçlayan atık su arıtma tesislerine endüstriyel arıtma tesisleri denir. Fabrikaların ve sanayi tesislerinin atık sularını geri kazanmak amacı güden endüstriyel arıtma sistemleri fabrikaların veya sanayi tesislerinin hangi alanda faaliyet gösterdiklerine, üretim yönetimlerine, atık suların kirlilik değerlerine göre farklılık göstermektedir. Endüstriyel arıtma sistemleri kendi alanında dört farklı sisteme ayrılır. En çok kullanılan endüstriyel arıtma sistemleri sırasıyla;

Ham su arıtma sistemleri, Kazan besleme suyu arıtma sistemleri, soğutma kulesi su arıtma sistemleri, atık su arıtma sistemleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Ham su arıtma sistemleri

Ham su adından da anlaşılacağı üzere doğada bulunan saf sulardır. Deniz,göl,nehir,şelale,yağmur suyu gibi doğada karşımıza çıkabilen işlenmemiş sulara ham su denilmektedir. sanayi tipi su arıtmada en çok karşımıza çıkan ham su arıtma sistemleri sudaki sertliği gidermek, sudaki katı maddeleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kazan besleme suyu arıtma sistemleri

Kazanlar organize sanayi bölgelerinde,fabrikalarda veya sanayi tesislerinde yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklarda buhar üreten fabrika araçlarıdır. Bu üretim sırasında kazanı besleyen suyun içinde oluşabilecek demir, bakır, magnezyum vb. suda çözünebilen kalıntıların kazana zarar vermemesi adına endüstriyel arıtmada çok kullanılan bir sistemdir.

Soğutma kulesi su arıtma sistemleri

Soğutma kulelerinde kullanılan şebeke sularında bulunan demir,klor,sülfat gibi maddelerin kazanda yaratabileceği hasarlardan korunması amacıyla endüstriyel arıtmada kullanılan bir sistemdir.

Atık su arıtma sistemleri

Endüstriyel arıtmanın en önemli arıtma sistemlerinden birisi de atık su arıtma sistemleridir. Organize sanayi bölgelerinde bulunan fabrika ve çeşitli sanayi tesislerinin üretim sonuçları gereği oluşan atık suları arıtma işleminde kullanılan sistemlerdir.Bu sistemler sayesinde fabrika ve sanayi tesislerindeki atık suların işlem görerek doğaya salınması önleniyor başta doğa olmak üzere insan sağlığı önemli bir ölçüde korunmuş oluyor.

Endüstriyel Arıtmada kullanılan bazı cihazlar;

● Aktif karbon sistemleri

● Ozon sistemleri

● Kaba tortu filtreleri

● Yumuşatma cihazları

● UV cihazlarısu arıtma cihazı Düzce Sakarya Bolu

sena çevre sistemleri olarak endüstriyel su arıtma alanında hizmet vermekteyiz.